บ้าน > เกี่ยวกับเรา >วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

คุณภาพคือชีวิตของ Kingsign
เมื่อร่วมมือแล้วชีวิตก็พึงพอใจ

ภารกิจของ Kingsign: เป็นซัพพลายเออร์ที่ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด ควบคู่ไปกับการแสวงหาความสุขทางวัตถุและจิตวิญญาณของพนักงานทุกคน

วิสัยทัศน์ของ Kingsign: เพื่อเป็นซัพพลายเออร์อันดับ 1 ของวัสดุอะคริลิก

ค่านิยม Kingsign: ขั้นสูงสุด, ความกระตือรือร้น, ความบริสุทธิ์, การปรับปรุง, ความเคารพ, ความอดทน, ความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือ, ความบริสุทธิ์ใจ, ความสำเร็จในหนึ่งร้อยปี